Výber technologie:

Voľba konštrukcie bazéna

Začlenenie bazénu do vašej záhrady Vám umožní ju znova oživiť, opäť objavovať jej najskrytejšie zákutia, získajte kľúč k novému umeniu života.
Tieto okamihy šťastia budete však môcť naplno prežívať len vtedy, ak budete mať istotu pri voľbe dodávateľa. Stavebné dielo sa skladá z mnohých prvkov, vyžadujúce zodpovednú a skúsená prácu odborníkov rôznych povolaní. Je potrebné zvážiť predovšetkým dva aspekty, totiž jednoliaty korpus, ktorý udrží vodu a filtračný systém, zaručujúci, že voda bude čistá. Bazén sa musia začleniť do prostredia vašej záhrady svojim tvarom, svojimi rozmermi i umiestnením. Na ich správnej voľbe aj od hĺbky bazéna závisí pohodlie pri jeho používaní. Jeho riešenie mu musí dať pevnosť i dlhodobú odolnosť, pritom však musí umožniť rýchlu výstavbu

Voľba konštrukcie bazéna

Tieto systémy majú dve základné podoby: prvá je skôr klasická, počítajúca so stavbou technického zázemia a potrubných rozvodov, ktoré v krajine spájajú bazén a filtračnú jednotku. Potom je tu systém Desjoyaux, "jednoliaty typ", ktorého patentovanie v roku 1983 úplne prevrátilo doterajšie poňatie. Filtračné jednotka Desjoyaux bola vytvorená s rovnakým zámerom, ako "stratené debnenie Desjoyaux", teda umožniť oveľa rýchlejšie stavebné realizáciu a podstatne zvýšiť jej životnosť. Aby sa tieto zámery dali uskutočniť, bolo podľa názoru konštruktérov absolútne nevyhnutné odstrániť oddelené technické zázemie a podzemné sústavu potrubia, ktoré znásobujú možnosti úniku vody a si vyžadujú ďalšie inštalatérske práce.

Klasický systém filtrácie                                                                          Filtrácia DESJOYAUX

©Bazenynakluc 2010