Postup montáže bazénu Desjoyaux:

Zoznámte sa s etapami výstavby Vášho bazéna. Stavba bazénu je pre Vás závažný krok, ktorý dokážeme s našou technikou rozčleniť na úseky a tie potom zvládnuť včas, nech sú rozmery bazéna akékoľvek. Keď sa pri rokovaniach s vašim partnerom, zástupcom Desjoyaux dohodnete na tvaru vášho budúceho bazéna, na jeho rozmeroch,umiestnení, tipu filtrovania a prípadných očných doplnkoch, "nastavíte" súčasne aj plán jeho výstavby a dáta nástupu rôznych skupín remeselníkov. Keď sa priblíži dohodnutý dátum príchodu murárskej čaty, dostanete všetky diely, z ktorých bude postavený váš bazén: konštrukčné prvky aj armatúru, filtračný systém, výstelku, prámiky kamene ... a zodpovedný zástupca Desjoyaux s vami všetko preverí ešte pred začatím prác ...

Teraz príde chvíľa pre murársku čatu, ktorá zostaví konštrukciu, vyplní ju armatúrou a betónom, umiestni výstelku a vykoná dokončovacie murárske práce. Za priaznivých poveternostných podmienok môžete u súkromného bazénu počítať, že všetko bude hotové, vrátane dokončovacích zemných prác, do 10 - 15 pracovných dní.

Zapojenie Vášho filtračného systému vykoná výhradne kvalifikovaný odborník. Akonáhle bude Váš bazén pripravený, zodpovedný zástupca Desjoyaux vám vysvetlí základy údržby a úpravy vody. A to bude tiež chvíľa podpísať protokol o odovzdaní práce.

©Bazenynakluc 2010