KONTAKT:

BADEO, s.r.o
17.novembra 30
080 01 Prešov
Mobil:0905607715
IČO: 45456828
IČ DPH: SK2023012442
Účet: UniCredit Bank 1088490001/1111
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov,odd. Sro, vl.č.22754/PMeno:
Priezvisko:
E-mail:
Predmet:
Telefón:
Adresa:
Mám zaujem o
Text:


©Bazenynakluc 2010